top of page
Fil_000.jpeg

Om oss

Vi er terapeuter som ønsker å gi deg en god erfaring med å oppsøke hjelp. Vi tilhører ulike fagtradisjoner, og jobber derfor litt forskjellig. Vi tror dette gjør oss til et godt team. Barbro og Liv Tone har mange års erfaring med terapi og psykisk helsearbeid med barn og unge, mens Gina har sin primære kompetanse og erfaring på relasjonelle tilnærminger med par- og familier, men også med enkeltpersoner. Vi har til felles at vi har lang erfaring med å jobbe med barn, ungdom og deres omsorgspersoner, og at vi liker jobben vår. Vi tilbyr kompetansen vår i et faglig fellesskap, som har som ideologi å møte alle som tar kontakt på en samarbeidende, vennlig og faglig god måte.

Om oss: About Me
Om oss: Quote
bottom of page