top of page

Dette er oss

Portrett.jpg

Gina Hægland er utdannet psykolog og har familiepsykologi som spesialitet. Det innebærer at hun er særlig opptatt av å jobbe med relasjoner, enten det er i familie, par eller individuelle samtaler. Hun har tro på at vi, uansett hva vi strever med, får det bedre når vi har det godt med de som står oss nær. Hun har jobbet en årrekke innen psykisk helsevern for barn og unge. Hun har ved siden av å jobbe klinisk, også veiledet og undervist mye, og har som Barbro Fedøy jobbet som studieleder på RBUP (Regionsenteret for barn- og unges psykiske helse) i mange år, men da for utdanninger i familieterapi.

Gina Hægland

profilbilde.jpg

Barbro Fedøy er utdannet klinisk sosionom og har blant annet kognitiv adferdsterapi for barn og unge som hennes spesialfelt. Hun har jobbet en årrekke innen psykisk helsevern for barn og unge. I tillegg til denne privatpraksisen jobber hun som studieleder med utdanninger innen kognitiv adferdsterapi på RBUP (Regionsenter for barn og unges psykiske helse), hvor hun også underviser og veileder helsepersonell.

Barbro Fedøy

Terapeuter: Testimonials

Kontaktinfo

Terapeuter: Contact
bottom of page